venerdì 26 agosto 2016

La machina da batt. (la trebbiatrice)
Quand la rivavaa, ga curevum incuntar,
cunt i zocur in man,
l'era ul periodo pùsee bel da l'ann.
Cunt ul so tum, tum, tum, ul testa calda,
al riempiva la piaza da Gùrun da fracass.
I nostar pà, curevan, da chi e da là,
e nùn fiòo sempar in mezz i pèe a imbruià.
La sira eran tut strac strabefaa,
intant che turnavan a cà, strùsavan dre i zùcurun,
ma la facia straca, la mustrava du òcch cuntent,
perche ul furment che nòv mes prima,
al stava dentar a un sacc,
dopo vess cresùu fina a riempi ul granee,
adess l'era prunt par ul murnee.

Nessun commento:

Posta un commento